Välkommen

Föreningen verkar för en positiv gemenskap i vår fina skärgård. 

Arbetar för bevarande av kultur och miljö, håller de gamla fiskefyrarna i drift.

Lägger ut och driver utprickning i interna skärgårdsfarleder. 

Jobbar aktivt för miljöförbättring i skärgårdsområdet genom att driva avloppsfrågan.

 

Föreningen arbetar aktivt för att ta tillvara medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, kommun och näringsliv. Föreningen är den naturliga samarbetspartnern och remissinstansen i allt som berör Hällaryds Skärgård.

Vill du ha kontakt med oss ring eller maila

Tonni Johansson | Kassör | Telefonnummer 0733805530 Epost karltonni@gmail.com

Bodil Frigren Ericsson

ordförande sedan 2016

Bodil Frigren Ericsson, ordförande sedan 2016. Min fasta punkt i skärgården, och i livet, är stugan på Västra Bokö, som byggdes i slutet av 50-talet av mina svärföräldrar. För att komma närmare vår underbara skärgård, flyttade Lennart och jag 2012 från Lund till Karlshamn, närmare bestämt till Kopprarp. För några år sedan blev jag änka, men har förblivit Karlshamn och skärgården trogen. Jag bor nu, efter att ha gått i pension, i Vägga. Drömmen är att kunna bo permanent på Bokö!

Tonni Johansson
Kassör

Tonni Johansson, Mulö. Blev invald som kassör i Hällaryds skärgårdsförening 2001. Mitt engagemang är främst det nautiska området i vår skärgård, fyrar, prickar, farleder och grund. Jag är född 1945 flyttade från Mulö till Karlshamn 1953. Far sålde inte huset på Mulö vilket vi arvingar är mycket tacksamma för.

Jan Olsson
Ledamot

Jan Olsson Hallö, är ordinarie ledamot och ordförande i VA föreningen på Hallö. Är en Blekingebo i förskingrngen som hittat tillbaka till denna fina skärgård. Kom till Hallö för 10 år sedan och här bor vi hela sommaren jag och min fru Marian. Vi har tre pojkar , 38, 36 och 31 år som med sina familjer fullkomligt älskar livet i skärgården. Vi bor vanligtvis i Lund, men kommer till Hallö under veckolsuten under hela året. Jag engagerar mig i Skärgårdsföringen för att jag vill verka för en gemensam vistelse som gagnar både miljö, natur och de som bor här mer permanent och de som bara besöker skärgården tillfälligt.

Anders Persson
Suppleant

Anders Persson, är suppleant sedan 2017. Kom till Tärnö Kroken 77 till fastigheter som då ägdes av mina svärföräldrar. Är på härliga Tärnö med min Elisabeth från mars till november och mer lär det bli när jag snart blir pensionär. Röker gärna en egenfångad flundra och joggar min 6,5 km slinga på Tärnö. Bor och arbetar förnärvarande i Växjö. Är även medlem i styrelsen för Tärnö stugförening. Jag vill verka för en levande skärgård där vi kan bo året runt.

Lena Karlsson
Sekreterare

Lena Karlsson, Ekö. Bor annars norr om Hällaryd i Lycke. Trivs med hav och natur och uppskattar att jag har nära till Hällaryds skärgård. Jag och min familj är glada över att kunna njuta av skärgården året om. Älskar sommaren med liv och rörelse men också övriga årstider när lugnet sprider sig. Jag vill att Hällaryds skärgård skall bevaras men också utvecklas för en framtida härlig plats att vilja vara på.

Dan Olsson
Ledarmot

Dan Olsson som är 54 gammal år 2019 och bor på Ekö sedan många generationer tillbaka. Då jag är son till fiskaren Göte Olsson så är jag uppväxt med fisket vid min sida och har med mig minnet från hur det var på den tiden då det fanns en fast befolkning på öarna fast den de flesta var till åren kommen. Jag vill bidra till att skapa möjligheter till att få människor att kunna verka i framtiden, trots att det kommer dröja innan vi ser fisket en viktigt ingrediens till den möjligheten.

Lars Clementsson
Ledamot

Jag är född 1948. Bor sommatid på Kalvholmen, vintertid i Matvik. Är intresserad av båtar och segling. Är dessutom mycket intresserad av Hällaryds skärgård och dess historia. Har dessutom haft ett flertal guidade turer i skärgården. 

Revisor

 Stellan Bengtsson

Rasmus van der Crussen

Valberedning

Bo Linnander

Karin Bachstätter

© 2019 Hällaryds skärgårdsförening