HÄLLARYDS SKÄRGÅRDSFÖRENING

VÄLKOMMEN

Övandring 2020

Årets Övandring blir på Mulö. Kalvöborna vill avvakta till nästa år.

Välkomna till Mulö söndagen den 9 augusti.

 

Vi samlas kl 10.00 på sydöstra nabben hos familjen Johansson.

Platsen kallades Jullas Hall och sedemera Kalles Kula.

// Tonni

Nu finns presentationen att läsa här

Årsmöte har hållits
Hällaryds skärgårdsförenings årsmöte för 2019 avhölls på Hallö Skola den 4 juli. 
Protokoll kommer att läggas upp inom kort.

 

Om föreningen

Föreningen verkar för en positiv gemenskap i vår fina skärgård. 

Arbetar för bevarande av kultur och miljö, håller de gamla fiskefyrarna i drift.

Lägger ut och driver utprickning i interna skärgårdsfarleder. 

Jobbar aktivt för miljöförbättring i skärgårdsområdet genom att driva avloppsfrågan.

 

Föreningen arbetar aktivt för att ta tillvara medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, kommun och näringsliv. Föreningen är den naturliga samarbetspartnern och remissinstansen i allt som berör Hällaryds Skärgård.

Vill du ha kontakt med oss ring eller maila

Tonni Johansson | Kassör | Telefonnummer 0733805530 Epost karltonni@gmail.com

 

© 2019 Hällaryds skärgårdsförening