HÄLLARYDS SKÄRGÅRDSFÖRENING

VÄLKOMMEN

Protokoll från styrelsemöte 20/9

På årets sista styrelsemöte summeras 2020 och utblickar och tankar inför 2021 lyfts fram.

Styrelsen önskar alla medlemmar ett bra slut på året  och tackar för det stora engagemang som visats.

Nu finns presentationen att läsa här

Fiber kommer till skärgården
Nu byggs fibernätet i skärgården. På denna länken kan du läsa mer och anmäla ditt intresse.
 
Avtal tecknas senast 15/1 2021

 

Om föreningen

Föreningen verkar för en positiv gemenskap i vår fina skärgård. 

Arbetar för bevarande av kultur och miljö, håller de gamla fiskefyrarna i drift.

Lägger ut och driver utprickning i interna skärgårdsfarleder. 

Jobbar aktivt för miljöförbättring i skärgårdsområdet genom att driva avloppsfrågan.

 

Föreningen arbetar aktivt för att ta tillvara medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, kommun och näringsliv. Föreningen är den naturliga samarbetspartnern och remissinstansen i allt som berör Hällaryds Skärgård.

Vill du ha kontakt med oss ring eller maila

Tonni Johansson | Kassör | Telefonnummer 0733805530 Epost karltonni@gmail.com

 

© 2019 Hällaryds skärgårdsförening