HÄLLARYDS SKÄRGÅRDSFÖRENING

VÄLKOMMEN

Årets kurser är genomförda

Hällaryds skärgårdsförening planerar att även denna sommar genomfört utbildning i sjöliv för medlemmarna. 

 

Christer Drangel har lett kurserna och lokalen var som vanligt Hallö Skola.

Har du intresse av utbildning inför 2022 hör av dig till styrelsen.

Läs 

Du kan läsa presentationen  här

Följ renoveringsarbetet på www.edit.n.nu

Vi längtar nog alla till att åter höra ljudet av Ediuts tändkulemotor i skärgården.

 

Kulturföreningen Edits Vänner gör ett imponerande arbete i att renovera Edit. 

 

Om föreningen

Föreningen verkar för en positiv gemenskap i vår fina skärgård. 

Arbetar för bevarande av kultur och miljö, håller de gamla fiskefyrarna i drift.

Lägger ut och driver utprickning i interna skärgårdsfarleder. 

Jobbar aktivt för miljöförbättring i skärgårdsområdet genom att driva avloppsfrågan.

 

Föreningen arbetar aktivt för att ta tillvara medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, kommun och näringsliv. Föreningen är den naturliga samarbetspartnern och remissinstansen i allt som berör Hällaryds Skärgård.

Vill du ha kontakt med oss ring eller maila

Tonni Johansson | Kassör | Telefonnummer 0733805530 Epost karltonni@gmail.com