HÄLLARYDS SKÄRGÅRDSFÖRENING

VÄLKOMMEN

Årets kursutbud är planerat

Hällaryds skärgårdsförening planerar att även denna sommar genomföra utbildning i sjöliv för medlemmarna. Både förarintyg och Kustskepparexamen kommer att erbjudas. 

 

Christer Drangel leder bägge kurserna och lokalen är som vanligt Hallö Skola.

Läs 

Du kan läsa presentationen  här

Välkomna till årets ö-vandring på Kalvö.
 
Samling kl. 10.00 den 1:a augusti på öns norra sida
 

 

Om föreningen

Föreningen verkar för en positiv gemenskap i vår fina skärgård. 

Arbetar för bevarande av kultur och miljö, håller de gamla fiskefyrarna i drift.

Lägger ut och driver utprickning i interna skärgårdsfarleder. 

Jobbar aktivt för miljöförbättring i skärgårdsområdet genom att driva avloppsfrågan.

 

Föreningen arbetar aktivt för att ta tillvara medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, kommun och näringsliv. Föreningen är den naturliga samarbetspartnern och remissinstansen i allt som berör Hällaryds Skärgård.

Vill du ha kontakt med oss ring eller maila

Tonni Johansson | Kassör | Telefonnummer 0733805530 Epost karltonni@gmail.com