Sjuktransporter i skärgården

  • Akutsjukvårdstransporter-hämtning i skärgården. Bodil Eriksson har varit i kontakt med Regionen och fått en viss klarhet i sjuktransporterna. Ringer man 112 så kommer den som finns tillgänglig och har den lämpliga båten. Helikoptern är fn placerad i Kristianstad, utredning pågår var den skall vara fast placerad. Bodil Eriksson och Lena Karlsson tar fram en beskrivning på vad man gör när man blir akut sjuk eller råkat ut för en olycka. Beskrivning kommer läggas på föreningens hemsida.


18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Strategidokument

HSF styrelse har jobbat fram ett Visions och Strategidokument som ett förslag till årsmötet att besluta om. Klicka här för att läsa. HSF Styrelse.

Körkort för vattenskoter

Under våren har jag fått en del frågor ang. hur det blir med körkort för vattenskotrar. Frågan blir mer och mer aktuell då antalet vattenskotrar ökar och ett körkortskrav kommer allt närmre. Som det s

Anmälan Sommarpost 2021

Postutdelningen administreras av Hällaryds Skärgårdsförening och körs ut av Anemon från Matvik till respektive ö från början av juni till någon gång i augusti. OBS Anemon angör inte Hallö. ​Vill du få