Fiber i skärgården 2021

Principen för Skärgården är samma som för övriga landsbygden i Karlshamn där Karlshamns kommun går in med bidrag. Kommunen bidrar med den del som vi på Karlshamn Energi inte kan bygga på kommersiella villkor. Permanentboende skall prioriteras och fritidshus bygger vi till om det ligger på vägen till ett permanentboende.  På vägen räknas i detta fall om vi går förbi en ö till en annan ö som har permanentboende. I och med att Tärnö ligger längst ut och har permanentboende så innebär det att flera öar ligger på vägen ut till Tärnö. Som det ser ut nu så innebär det att de flesta bebodda(inkl fritidsboende) öar i Hällaryds skärgård utom några öar i ytterområdet kommer att erbjudas fiber. Vilka öar detta gäller kommer vi att återkomma till när vi har gjort projekteringen.

Med vänliga hälsningar

Anders Strange

VD Karlshamns Energi

22 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

© 2019 Hällaryds skärgårdsförening