top of page

Fiber i skärgården 2021

Principen för Skärgården är samma som för övriga landsbygden i Karlshamn där Karlshamns kommun går in med bidrag. Kommunen bidrar med den del som vi på Karlshamn Energi inte kan bygga på kommersiella villkor. Permanentboende skall prioriteras och fritidshus bygger vi till om det ligger på vägen till ett permanentboende.  På vägen räknas i detta fall om vi går förbi en ö till en annan ö som har permanentboende. I och med att Tärnö ligger längst ut och har permanentboende så innebär det att flera öar ligger på vägen ut till Tärnö. Som det ser ut nu så innebär det att de flesta bebodda(inkl fritidsboende) öar i Hällaryds skärgård utom några öar i ytterområdet kommer att erbjudas fiber. Vilka öar detta gäller kommer vi att återkomma till när vi har gjort projekteringen.

Med vänliga hälsningar

Anders Strange

VD Karlshamns Energi

55 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Dags att anmäla intresse för sommaren navigationskurser.

Förarintyg Hällaryds skärgårdsförening planerar att även denna sommar genomföra utbildning i sjöliv för medlemmarna med ungefär samma upplägg som föregående år. Vi tänker oss två veckoslutskurser unde

Det gäller vår säkerhet

Kommentarer från Hällaryds Skärgårdsförening på Handlingsprogram 2022 för Räddningstjänsten Västra Blekinge. Bra att situation i skärgården uppmärksammas. Aktiviteterna i skärgården ökar med satsninga

Strategidokument

HSF styrelse har jobbat fram ett Visions och Strategidokument som ett förslag till årsmötet att besluta om. Klicka här för att läsa. HSF Styrelse.

Comments


bottom of page