top of page

Det gäller vår säkerhet


Kommentarer från Hällaryds Skärgårdsförening på Handlingsprogram 2022 för Räddningstjänsten Västra Blekinge.

Bra att situation i skärgården uppmärksammas. Aktiviteterna i skärgården ökar med satsningar som görs, t.ex. vatten, avlopp, fiber, mm vilket leder till fler fastboende, fritidshusen används mer och det rörliga friluftslivet ökar.


Läs mer här:


Kommentarer från Hällaryds Skärgårdsförening på Handlingsprogram 2022 för Räddningstjänste
.
Download • 108KB

35 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Dags att anmäla intresse för sommaren navigationskurser.

Förarintyg Hällaryds skärgårdsförening planerar att även denna sommar genomföra utbildning i sjöliv för medlemmarna med ungefär samma upplägg som föregående år. Vi tänker oss två veckoslutskurser unde

Strategidokument

HSF styrelse har jobbat fram ett Visions och Strategidokument som ett förslag till årsmötet att besluta om. Klicka här för att läsa. HSF Styrelse.

Tips och fakta - när olyckan är framme

Under sommaren är många människor i rörelse. Vi är mer i skärgården och med det kan risken för olycksfall öka Tips att tänka på för att vara beredd vid ev. allvarlig olycka eller akut sjukdomstillstån

Opmerkingen


bottom of page